Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met Proti Shape en / of Slender You Fit. Door via onze website een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Slender You Fit behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Bestellen en overeenkomst
U kunt uw bestelling plaatsen via de bestelmodule op de site. U dient deze volledig en op waarheid berust in te vullen. U hebt 7 werkdagen de tijd om uw bestelling te retourneren. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van de gekochte producten. Bestellingen kunnen alleen geleverd worden in Nederland. Slender You Fit behoudt zich het recht de overeenkomst te ontbinden zodra u u niet aan de door Proti Shape of Slender You Fit gestelde voorwaarden houdt.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op de webshop zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Prijzen
De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Slender You Fit is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie, kunnen geen rechten worden ontleend. Betaling van uw bestelling dient te geschieden via Ideal direct na bevestiging van de bestelling. Wanneer de betaling na 48 uur niet door Slender You Fit ontvangen is komt de bestelling te vervallen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht per mail, waarbij u de mogelijkheid behoudt een nieuwe bestelling te plaatsen.

Annulering
Als u een bestelling wilt annuleren dient u dit per e-mail te melden aan: info@slenderyoufit.nl. Bij annulering van een bestelling op een reeds volledig betaalde bestelling wordt € 2,50 transactiekosten in rekening gebracht.

Verzending en levering
De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 6,95 per bestelling. Bij een bestelling boven € 100,- is de verzending gratis. De verzending vindt plaats via TNT Post. De bestelling wordt verzonden middels aangetekende pakketpost. Uw bestelling is via deze weg verzekerd tegen verlies of schade tijdens verzending door TNT Post. Slender You Fit is niet verantwoordelijk voor schade of verlies tijdens of na transport door TNT Post.
Slender You Fit streeft ernaar de bestelling binnen 24 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail op het moment dat de bestelling verzonden wordt. Hebt u uw bestelling vóór een bepaalde datum nodig, geef dit dan aan bij uw bestelling in het veld: opmerkingen. Wij laten u dan zo spoedig mogelijk weten of het pakket op tijd geleverd kan worden.

Acceptatie en Retourneren
U dient bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u met opgave van de aard en de grond van de klachten binnen 5 werkdagen na de aflevering Slender You Fit hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen.

Als uw bestelling bezorgd is, hebt u 7 werkdagen de tijd om de producten te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden. U dient de retournering per e-mail aan Slender You Fit bekend te maken door een e-mail te sturen naar info@slenderyoufit.nl. De artikelen worden alleen retourgenomen als aan onderstaande voorwaarden voldaan wordt:

  • De producten dienen onbeschadigd en ongeopend te zijn
  • Het pakket dient voldoende gefrankeerd te zijn
    (Onvoldoende gefrankeerde verzendingen worden niet aangenomen of gecrediteerd).

Vermeld duidelijk uw naam en adres en een omschrijving van uw klacht. De kosten en verzendrisico van het terugsturen zijn voor rekening van de koper. Het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) zal binnen 30 dagen na ontvangst van de artikelen aan u overgemaakt worden.

Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Slender You Fit –klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. Slender You Fit verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding zou kunnen komen.

Aansprakelijkheid
Proti Shape en Slender You Fit zijn niet aansprakelijk jegens consument-koper voor directe en gevolgschade die voorvloeit uit het gebruik van het geleverde product.
Proti Shape en Slender You Fit nemen een aantal contra-indicaties in acht. Onder contra-indicaties worden onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: Hart-, hersen-, nier- en leveraandoening, zwangerschap en borstvoeding, trombose, jonger dan 18 jaar, kanker, diabetes, fenylketonurie, porfyrie, jicht, intolerantie voor oa lactose, eiwit en soja, zout en kaliumstoornissen, niet evenwichtige hypokaliemie, behandeling met cortisone, entocorte, bètablokkers, thiaziden en furosemide.
Indien er sprake is van een van deze contra-indicaties of een andere medische aandoening, dienst consument-koper eerst bij een arts of specialist advies in te winnen alvorens de producten te gaan gebruiken.
Indien consument-koper tijdens of na het gebruik van de producten klachten / hinder ondervindt dient het gebruik hiervan onmiddellijk gestaakt te worden en dient men de personal coach of een arts te raadplegen.
Proti Shape en Slender You Fit zijn niet aansprakelijk voor de (financiële) schade als gevolg van enig letsel door het niet in acht nemen van deze bepaling.